Vi som tränar med er år 2017 är:

Csilla Holmström - Ledare i Bugg och Lindy hop                                            

Dansare i Bugg och Lindy hop

 

Görgen Karlsson - Hjälpledare  i Bugg och Lindy hop

Dansare i Bugg och Lindy hop

 

 

Bengt och Ann Karlsson - Hjälpledare i Bugg och Lindy hop                                        

Dansare i Bugg och Lindy hop

 

 

DK Dansfötter (DDF) sedan 25/9-1997

                                                                                             Styrelsen:2017

Ordförande:
Görgen Karlsson

Sekreterare,
Csilla Holmström

Kassör:
Silvia Gustavsson
           
  Suppleant: 
Bengt Karlsson

Revisor:
Inge Karlsson
   
           

 

Valberedning:
 

 

Valberedning,
 

 

Valberedning,Info/Pressansv.
DSF, SDF:
Maria S. Gustbeé

Furutåvägen 42 A 352 54 Växjö

Tel: